Konzoly HAKI

  • Konzoly  řeší situaci, kdy  je nutné v příčném směru lešením obejít římsy, balkony či okapy nebo se lešením přiblížit k ustupujícímu objektu. Tyto dílce vynikají jednoduchostí konstrukce a vysokou únosností.
  • Konzoly vyložením odpovídají šířkám lešení HAKI IV  ( 0,71; 1,05 a 1,25m).  
  • Konzoly s montážní roztečí na výšku patra ( 2,04m ) mají  vysokou únosnost;  konzoly krátké, s výškou odpovídající vzdálenosti uzlů třmenů ( 0,68m ), jsou lehčí a méně únosné.
  • Mimo tuto řadu stojí konzola 0,33m, užívaná jako vnitřní.

 Konzoly HAKI

Příklady aplikace

Konzoly HAKI - Příklady aplikace