Úvodní stránka » Nabídka lešení HAKI » Fasádní lešení » Podélníkové a příčníkové závěsy

Podélníkové a příčníkové závěsy

  • Podélníkové a příčníkové závěsyPodélníkových a příčníkových závěsů používáme ke zvýšení variability a univerzálnosti lešení HAKI.
  • Závěsy využíváme při potřebě zúžit šířku či zkrátit délku uvnitř pole lešení nebo pro kolmá napojení lešení.Jejich způsob použití umožní obejití výčnělků z fasády (např. komín, pilíř apod.) či vstup lešení do výklenků bez nutnosti zakládat další sloupky (nebo jen redukovaný počet).
  • Tyto dílce vynikají snadností montáže a jednoduchostí konstrukce, všechny závěsy tvoří podkova s přivařenými třmeny pro montáž podélníků či příčníků.

Závěsy navlékneme na podélník či příčník (lze jimi po trubkách lehce posunovat), v určeném místě je aretujeme (provedení s brzdou) a provedeme montáž potřebných

Závěs příčníkový s brzdou Závěs podélníkový s brzdou   Závěs příčníkový s přírubou 

Závěs příčníkový s brzdou

OZNAĆENÍ: ZVPR
HMOTNOST (kg): 2

Závěs podélníkový s brzdou

OZNAĆENÍ: ZVPO
HMOTNOST (kg): 1,8

Závěs příčníkový s přírubou

OZNAĆENÍ: ZNS
HMOTNOST (kg):  3,9

V bokorysném schématu a je pomocí závěsu příčníkového s přírubou, řešena obtížná situace při obejití okapu (zúžení pole) a přiblížení se konzolou k půdní vestavbě; b ukazuje redukci šířky lešení z 1,25 na 0,71 nebo 1,05m a c znázorňuje příčné přesazení lešení 1,25m pomocí konzoly o 0,71 nebo 1,05m.

Závěs příčníkový s přírubou