Úvodní stránka » Přenesení daňové povinnosti

Přenesení daňové povinnosti

Přenesení daňové povinnosti

Od 1.4.2015 dochází u konstrukcí a částí a součástí konstrukcí ze železa nebo oceli (kód nomenklatury celního sazebníku 7308) k přenesení daňové povinnosti na základě novely zákona o DPH 235/2004 Sb., ve znění zákona č. 360/2014 Sb. a Nařízení vlády č. 361/2014 Sb., ze dne 22.12.2014, a to při nákupu a prodeji u tuzemských plnění nad 100 tis. Kč.

 

Odkaz na Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016.

 

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Informace-k-aplikaci-rezimu-preneseni-danove-povinnosti-2015-2016.pdf